read next

Các thủ đoạn của Nguyễn Khoa Văn –

Điểm Mặt 5 Thủ Đoạn “Tinh vi” Của Trùm Lừa Đảo Nguyễn Khoa Văn –

Tránh sập bẫy và không giao dịch với

Hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa, có

Kế hoạch lừa tình, tiền của thanh niên

Nguyễn Khoa Văn  (SN 1985, Đồng Nai ) tìm người đàn ông lạ giả làm

Đồng Nai: Bắt ‘cò đất’ bán khống đất

Hàng nghìn nhà đầu tư bị lừa, có